Phim hòa tan trong nước PVA

màng cuộn pva, màng nhựa tan trong nước, màng polyvinyl.