Màng nhựa phân hủy sinh học

màng phân hủy sinh học, màng nhựa cuộn, màng compostable.