Liên hệ chúng tôi
lucifer

Số điện thoại : 86-13776801668

WhatsApp : +8613776801668

QC Hồ sơ
Công ty chúng tôi có chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

 • Changzhou Greencradleland Macromolecule Materials Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: NGV
  Số: 05316S20554ROS
  ngày phát hành: 2016-10-08
  Ngày hết hạn: 2019-09-08
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: CNAS
 • Changzhou Greencradleland Macromolecule Materials Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: NGV
  Số: 05316S20554ROS
  ngày phát hành: 2016-10-08
  Ngày hết hạn: 2019-09-08
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: CNAS