Túi giặt hòa tan trong nước

túi giặt dùng một lần, túi giặt phân hủy sinh học, túi giặt hòa tan.