Liên hệ chúng tôi
lucifer

Số điện thoại : 86-13776801668

WhatsApp : +8613776801668

Dây chuyền sản xuất
1. Dây chuyền sản xuất thổi: 5

2. Dây chuyền sản xuất kéo dài: 1

3. Máy đùn: 2

4. Máy tạo hạt: 3